MHP – HĐQT THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Ngày 04 tháng 5 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã thông qua Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Tài liệu kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *