MHP – Công bố thông tin Họp HĐQT và Ban kiểm soát, bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 – 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *