MHP – ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 04 tháng 05 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *