MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 1

Ngày 22 tháng 7 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Đăng ký thay đổi lần thứ 1: Đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Tài liệu kèm theo: CBTT giay CNĐK chứng khoán T7-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *