MHP – CBTT THAY ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 07 tháng 07 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 7.

Nội dung chi tiết có tài liệu kèm theo: CBTT – Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *