MHP – CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Bà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Công ty.

Tài liệu kèm theo: 11. CBTT – Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *