MHP – CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã ban hành Nghị quyết HĐQT và Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Tài liệu kèm theo: 12. CBTT Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *