MHP – BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ngày 04 tháng 8 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) có Báo cáo vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

Nội dung bao gồm:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
  • Báo cáo Kiểm toán độc lập.
  • Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán.

Tài liệu kèm theo: CBTT Kiểm toán chủ sở hữu 4-8-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *