MHP – THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã Công bố thông tin số 20/CBTT-MHP về việc Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tài liệu chi tiết kèm theo: CBTT – Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *