MHP – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 28 tháng 7 năm 2021. Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã phát hành Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/7/2021 báo cáo về Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 (Từ ngày 01/01/2021 – 30/6/2021).

Tài liệu kèm theo: 10. CBTT Định kỳ HĐQT 6 tháng đầu năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *