CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Chiều ngày 15/5, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì đã tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Phạm Xuân Sơn – Phó chủ tịch UBND thành phố; 136 đảng viên tiêu biểu của Công ty đã về dự.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm kỳ đã đề ra. Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Doanh thu các dịch vụ tăng bình quân trên 33%/năm, Sản xuất kinh doanh ngoài công ích tăng bình quân 9,66%/năm; mức thu nhập của CBCNV tăng bình quân 12,5%. Các chỉ tiêu như diện tích quét rác, duy trì vệ sinh đường phố, vận chuyển rác, quản lý vận hành an toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống giao thông; cắt xén thảm cỏ, thảm lá màu, tưới chăm sóc cây, cỏ đều tăng so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể: tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 98%, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghiêm túc chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua của Công ty như: chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số địa bàn chưa đảm bảo; rác còn chưa được tập trung thu gom đúng nơi quy định; doanh thu từ sản xuất kinh doanh tuy tăng cao nhưng còn có chỉ tiêu thấp… Đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đã đề ra một số nhiệm vụ mà Đảng bộ Công ty cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Cần đẩy nhanh tiến độ, nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình thoái vốn Nhà nước theo quy định; Sắp xếp bộ máy Công ty hợp lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý; tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị đủ khả năng cạnh tranh với thị trường; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *