Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(MHP) Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các Tài liệu, quy chế, mẫu biểu kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *