Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách Cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

  • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
  • Trụ sở chính: Số nhà 2181, Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: (0210) 3846320 Fax: (0210) 3846344
  • Ngày chốt danh sách: Ngày 16/3/2021
  • Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Văn bản chính thức vui lòng xem tại file đính kèm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *