MHP – CÔNG BỐ VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY

Ngày 10 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin: Quyết định số 467/QĐ-SGDHN ngày 08/09/2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty.

Nội dung chi tiết kèm theo: CBTT_Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *