MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG VĂN SỐ 6712/UBCK-GSĐC VỀ VIỆC HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY

Ngày 01/11/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin Công văn số 6712/UBCK-GSĐC ngày 27/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Chi tiết xem tại: CBTT về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *