MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG VĂN SỐ 6712/UBCK-GSĐC VỀ VIỆC HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY

Ngày 01/11/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin Công văn số 6712/UBCK-GSĐC ngày 27/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Chi tiết xem tại: CBTT về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.