MHP – CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 601/QĐ-SGDHN VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

Ngày 08/11/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố Quyết định số 601/QĐ-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty kể từ ngày 26/11/2021.

Chi tiết xem tại: Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ 26.11.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *