MHP – CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 601/QĐ-SGDHN VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

Ngày 08/11/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố Quyết định số 601/QĐ-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty kể từ ngày 26/11/2021.

Chi tiết xem tại: Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ 26.11.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.