MHP – Công bố thông tin Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì Công bố thông tin thay đổi Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *