MHP – Công bố Thông tin, biên bản họp Đại hội cổ đông, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 12 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã tổ chức Họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *