CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày 14 tháng 6 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) đã phát hành thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Mã cố phiếu giao dịch: MHP – Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Tài liệu kèm theo: CBTT – Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *