TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 15 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Khu làm việc Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội hân hạnh tiếp đón các cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền và các đại biểu là khách mời tham dự Đại hội .

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện sở hữu 5.563.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.583.140 cổ phần).

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2023, tiếp tục triển khai và triển khai đầu tư năm 2024, Thông qua Tờ trình sử đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua tờ trình công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị……..

Ông Trần Quang Quân -Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo Hội đồng quản trị Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Ảnh: Ông Trần Quang Quân – TVHĐQT – Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2023.

Ảnh; Ông Nguyễn Đức Nguyện – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao  cho Hội đồng quản trị chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Hà Thanh Tình – Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng Tài chính Kế toán Công ty.

Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội tặng hoa chúc mừng bà Hà Thanh Tình 

Phát biểu nhận nhiệm vụ bà Hà Thanh Tình cho biết trên cương vị mới sẽ luôn phát huy vai trò, đồng hành cùng các cổ đông và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các hình ảnh khác tại Đại hội

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *