MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM 1 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỔ NHIỆM 1 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 20/09/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin về miễn nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc.

Chi tiết xem tại:CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *