MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 18/09/2021

Ngày 18/09/2021, Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nội dung chi tiết xem tại: nghị quyết đại hội cổ đông 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *