MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 18/09/2021

Ngày 18/09/2021, Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nội dung chi tiết xem tại: cbtt bb nq đhđcđ bt 9-2021 ky so

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.