MHP – CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY SAU KHI THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC

Ngày 21 tháng 5 năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã tổ chức họp và thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty sau khi thoái vốn Nhà nước. Và bổ nhiệm thêm thành viên Ban Tổng giám đốc.

Tài liệu đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *